راز جاودانگی حافظ

چلچراغ

راز جاودانگی و ماندگاری تشعار حافظ از دیدگاه دکتر سعید حسام پور به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۳ مهر ۱۳۹۹