علم از دیدگاه امام صادق

چلچراغ

گفتگو با حجتالاسلام والمسلمین حدائق در رابطه با شناخت علم در اسلام در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۴ مهر ۱۳۹۹