معماری خارق العاده مسجد وکیل

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای نصر الله ارشاد در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۴ مهر ۱۳۹۹