کلاهبرداری در فضای مجازی

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  کلاهبرداری در فضای مجازی 
  سرهنگ مزارعی ،ریس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فارس
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۸ مهر ۱۳۹۹