جهش تولید

جهش تولید

گفتگو با جناب آقای رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان ،کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی 

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۱ آبان ۱۳۹۹