جلسه هم اندیشی نیروی انتظامی و صدا و سیما

در شهر

با ما در شهر بمانید
موضوع : جلسه هم اندیشی صدا و سیما مرکز فارس با نیروی انتظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۶ آبان ۱۳۹۹