بیشری مفاصل درگیر ساییدگی

سلامت باشید

گفتگو با دکتر نظری نیا فوق تخصص رماتولوژی در رابطه با بیماری ساییدگی استخوان در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۱ آبان ۱۳۹۹