تناسب سخنان پیامبر با وضع کنونی جهان

بیانات رهبری

رهبر معظم انقلاب: درباره پیامبر اعظم (ص) در قرآن آیات متعددی وجود دارد که برخی از آنها تناسب روشنی با وضع کنونی بشر دارد.

بشر امروز بیش از همیشه تاریخ دچار رنج است و نابرابری و جنگ و ماده گرایی افراطی وجود دارد. 

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۳ آبان ۱۳۹۹