استکبار و صهیونیسم دشمن اصلی اسلام

بیانات رهبری

رهبر معظم انقلاب: امروز دشمن اسلام و دشمن اصلی، همین استکبار و صهیونیسم است که با اسلام با همه وجودشان مقابله و معارضه می‌کنند که آخرین نمایش این معارضه هم همین موضوعی است که هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد که یک کاریکاتوریستی یک غلطی کرده و دشنامی را به پیامبر(ص) داده است.
این فقط انحراف و فساد یک هنرمند نیست، بلکه پشت سر این حادثه دست هایی وجود دارد که دلیلش این است که در دفاع از این کار معمولی، یک رئیس جمهور و یک دولت می ایستد و از او حمایت می کند.

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۳ آبان ۱۳۹۹