13 آبان مظهر استکبار ستیزی ملت ایران

بیانات رهبری

رهبر معظم انقلاب: 13 آبان مظهر استکبار ستیزی ملت ایران بود.

ستیز با استکبار عین عقلانیت است.

اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت امریکا که به حق لانه جاسوسی لقب گرفت، اقدامی دفاعی و عقلانی بود.ر

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۳ آبان ۱۳۹۹