مهار تورم، رشد تولید
بررسی مشکلات شهر شیراز
از فاضلاب صدرا تا اتوبوس گلستان

از فاضلاب صدرا تا اتوبوس گلستان

تعداد بازدید: 3381

پارک پرهون شهرک گلستان

پارک پرهون شهرک گلستان

تعداد بازدید: 4066

 مشکل گاز منطقه طالقانی شرقی در حومه مرودشت

 مشکل گاز منطقه طالقانی شرقی در حومه مرودشت

تعداد بازدید: 3281

وضعیت بهداشتی کشتارگاه نی ریز

وضعیت بهداشتی کشتارگاه نی ریز

تعداد بازدید: 3616

تنش آبی در روستای نظام آباد

تنش آبی در روستای نظام آباد

تعداد بازدید: 3930

 کمبود شیر خشک !

 کمبود شیر خشک !

تعداد بازدید: 2192

 اجرای عدالت در حوزه سلامت 

 اجرای عدالت در حوزه سلامت 

تعداد بازدید: 745

قصه پر غصه سرویس مدارس 

قصه پر غصه سرویس مدارس 

تعداد بازدید: 826

مشکل فاضلاب شهرک گلستان

مشکل فاضلاب شهرک گلستان

تعداد بازدید: 867

فضای سبز یا زمین مسکونی ؟

فضای سبز یا زمین مسکونی ؟

تعداد بازدید: 1325

مدرسه ایی در انتظار نوسازی

مدرسه ایی در انتظار نوسازی

تعداد بازدید: 1530

وعده هایی که محقق نشدند

وعده هایی که محقق نشدند

تعداد بازدید: 1903

یک شهرک و اینهمه مشکل

یک شهرک و اینهمه مشکل

تعداد بازدید: 3570

حمام فدشکویه 

حمام فدشکویه 

تعداد بازدید: 3202

 میراثی از گذشته یا زباله دانی برای حال 

 میراثی از گذشته یا زباله دانی برای حال 

تعداد بازدید: 2187

 شهرستان بیرم ، تشنه آب گوارا !

 شهرستان بیرم ، تشنه آب گوارا !

تعداد بازدید: 1286

 ایجاد کارگاه در منطقه مسکونی

 ایجاد کارگاه در منطقه مسکونی

تعداد بازدید: 2672

 بررسی وضعیت آب و فاضلاب بلوار حسن زاده

 بررسی وضعیت آب و فاضلاب بلوار حسن زاده

تعداد بازدید: 1045

دلیل گران شدن نرخ سرویس مدارس

دلیل گران شدن نرخ سرویس مدارس

تعداد بازدید: 3652

مشکلات موجود در محدوده میدان فضیلت

مشکلات موجود در محدوده میدان فضیلت

تعداد بازدید: 4839

دانش آموزانی که ثبت نام نکردند

دانش آموزانی که ثبت نام نکردند

تعداد بازدید: 3949

تاثیر طرح های عمرانی در شدت ترافیک دروازه قرآن شیراز

تاثیر طرح های عمرانی در شدت ترافیک دروازه قرآن شیراز

تعداد بازدید: 1149

پیاده رو بلوار پرتو میانرود

پیاده رو بلوار پرتو میانرود

تعداد بازدید: 3330

کارخانه آب معدنی استهبان

کارخانه آب معدنی استهبان

تعداد بازدید: 1730

روشنایی در ورودی شهر نوبندگان 

روشنایی در ورودی شهر نوبندگان 

تعداد بازدید: 2334

وضعیت صیفی کاران فارس

وضعیت صیفی کاران فارس

تعداد بازدید: 2541

وضعیت مسکن ملی در سپیدان

وضعیت مسکن ملی در سپیدان

تعداد بازدید: 1703

نبود پل هوایی در حدفاصل فرصت شیرازی تا زمزم

نبود پل هوایی در حدفاصل فرصت شیرازی تا زمزم

تعداد بازدید: 4220

کمبود آب برای اراضی کشاورزی فهلیان

کمبود آب برای اراضی کشاورزی فهلیان

تعداد بازدید: 1439

 نبود سیستم دفع فاضلاب در مسکن مهر قادرآباد

 نبود سیستم دفع فاضلاب در مسکن مهر قادرآباد

تعداد بازدید: 3770