جهش تولید با مشارکت مردم
بررسی مشکلات شهر شیراز
 کوچه 17/1 خیابان فرصت شیرازی بدون آسفالت

 کوچه 17/1 خیابان فرصت شیرازی بدون آسفالت

تعداد بازدید: 1130

 کندی و عدم پیشرفت تعریض جاده کین آباد و شاپور جان 

 کندی و عدم پیشرفت تعریض جاده کین آباد و شاپور جان 

تعداد بازدید: 1872

زمین رها شده شهرداری شیراز در سراج

زمین رها شده شهرداری شیراز در سراج

تعداد بازدید: 3820

 مشکل آب های سطحی در خیابان شهیدان زمانی گویم

 مشکل آب های سطحی در خیابان شهیدان زمانی گویم

تعداد بازدید: 4186

مشکل ترافیک در خیابان امامزاده پیر مراد استهبان

مشکل ترافیک در خیابان امامزاده پیر مراد استهبان

تعداد بازدید: 2168

 عزم ملی تنها حریف کم آبی بیرم

 عزم ملی تنها حریف کم آبی بیرم

تعداد بازدید: 3876

 بلا تکلیفی ، بعد از سالها انتظار 

 بلا تکلیفی ، بعد از سالها انتظار 

تعداد بازدید: 2764

شهرک سبحان فاقد فضای آموزشی

شهرک سبحان فاقد فضای آموزشی

تعداد بازدید: 822

نبود اتصال بعضی فرعی ها به فاضلاب

نبود اتصال بعضی فرعی ها به فاضلاب

تعداد بازدید: 2261

راهکار حل مشکل آلودگی هوا دوکوهک

راهکار حل مشکل آلودگی هوا دوکوهک

تعداد بازدید: 3404

 آلودگی هوای دوکوهک

 آلودگی هوای دوکوهک

تعداد بازدید: 1059

آلاینگی کارخانه سنگ شکن مرودشت

آلاینگی کارخانه سنگ شکن مرودشت

تعداد بازدید: 902

نقطه حادثه خیر جاده خنج فراشبند

نقطه حادثه خیر جاده خنج فراشبند

تعداد بازدید: 3939

ورودی شهرک گلها

ورودی شهرک گلها

تعداد بازدید: 4308

معضل دفع بهداشتی فاضلاب در    منطقه مهندسین

معضل دفع بهداشتی فاضلاب در    منطقه مهندسین

تعداد بازدید: 3492

 شهید آباد همچنان چشم انتظار

 شهید آباد همچنان چشم انتظار

تعداد بازدید: 4371

از فاضلاب صدرا تا اتوبوس گلستان

از فاضلاب صدرا تا اتوبوس گلستان

تعداد بازدید: 3492

پارک پرهون شهرک گلستان

پارک پرهون شهرک گلستان

تعداد بازدید: 4159

 مشکل گاز منطقه طالقانی شرقی در حومه مرودشت

 مشکل گاز منطقه طالقانی شرقی در حومه مرودشت

تعداد بازدید: 3430

وضعیت بهداشتی کشتارگاه نی ریز

وضعیت بهداشتی کشتارگاه نی ریز

تعداد بازدید: 3732

تنش آبی در روستای نظام آباد

تنش آبی در روستای نظام آباد

تعداد بازدید: 4069

 کمبود شیر خشک !

 کمبود شیر خشک !

تعداد بازدید: 2275

 اجرای عدالت در حوزه سلامت 

 اجرای عدالت در حوزه سلامت 

تعداد بازدید: 833

قصه پر غصه سرویس مدارس 

قصه پر غصه سرویس مدارس 

تعداد بازدید: 904

مشکل فاضلاب شهرک گلستان

مشکل فاضلاب شهرک گلستان

تعداد بازدید: 1014

فضای سبز یا زمین مسکونی ؟

فضای سبز یا زمین مسکونی ؟

تعداد بازدید: 1377

مدرسه ایی در انتظار نوسازی

مدرسه ایی در انتظار نوسازی

تعداد بازدید: 1637

وعده هایی که محقق نشدند

وعده هایی که محقق نشدند

تعداد بازدید: 2005

یک شهرک و اینهمه مشکل

یک شهرک و اینهمه مشکل

تعداد بازدید: 3648

حمام فدشکویه 

حمام فدشکویه 

تعداد بازدید: 3255