جهش تولید با مشارکت مردم
بررسی مشکلات شهر شیراز
زمین رها شده شهرداری شیراز در سراج

زمین رها شده شهرداری شیراز در سراج

تعداد بازدید: 3787

 مشکل آب های سطحی در خیابان شهیدان زمانی گویم

 مشکل آب های سطحی در خیابان شهیدان زمانی گویم

تعداد بازدید: 4155

مشکل ترافیک در خیابان امامزاده پیر مراد استهبان

مشکل ترافیک در خیابان امامزاده پیر مراد استهبان

تعداد بازدید: 2135

 عزم ملی تنها حریف کم آبی بیرم

 عزم ملی تنها حریف کم آبی بیرم

تعداد بازدید: 3844

 بلا تکلیفی ، بعد از سالها انتظار 

 بلا تکلیفی ، بعد از سالها انتظار 

تعداد بازدید: 2732

شهرک سبحان فاقد فضای آموزشی

شهرک سبحان فاقد فضای آموزشی

تعداد بازدید: 791

نبود اتصال بعضی فرعی ها به فاضلاب

نبود اتصال بعضی فرعی ها به فاضلاب

تعداد بازدید: 2235

راهکار حل مشکل آلودگی هوا دوکوهک

راهکار حل مشکل آلودگی هوا دوکوهک

تعداد بازدید: 3380

 آلودگی هوای دوکوهک

 آلودگی هوای دوکوهک

تعداد بازدید: 1014

آلاینگی کارخانه سنگ شکن مرودشت

آلاینگی کارخانه سنگ شکن مرودشت

تعداد بازدید: 881

نقطه حادثه خیر جاده خنج فراشبند

نقطه حادثه خیر جاده خنج فراشبند

تعداد بازدید: 3923

ورودی شهرک گلها

ورودی شهرک گلها

تعداد بازدید: 4276

معضل دفع بهداشتی فاضلاب در    منطقه مهندسین

معضل دفع بهداشتی فاضلاب در    منطقه مهندسین

تعداد بازدید: 3461

 شهید آباد همچنان چشم انتظار

 شهید آباد همچنان چشم انتظار

تعداد بازدید: 4346

از فاضلاب صدرا تا اتوبوس گلستان

از فاضلاب صدرا تا اتوبوس گلستان

تعداد بازدید: 3464

پارک پرهون شهرک گلستان

پارک پرهون شهرک گلستان

تعداد بازدید: 4128

 مشکل گاز منطقه طالقانی شرقی در حومه مرودشت

 مشکل گاز منطقه طالقانی شرقی در حومه مرودشت

تعداد بازدید: 3392

وضعیت بهداشتی کشتارگاه نی ریز

وضعیت بهداشتی کشتارگاه نی ریز

تعداد بازدید: 3703

تنش آبی در روستای نظام آباد

تنش آبی در روستای نظام آباد

تعداد بازدید: 4027

 کمبود شیر خشک !

 کمبود شیر خشک !

تعداد بازدید: 2247

 اجرای عدالت در حوزه سلامت 

 اجرای عدالت در حوزه سلامت 

تعداد بازدید: 806

قصه پر غصه سرویس مدارس 

قصه پر غصه سرویس مدارس 

تعداد بازدید: 884

مشکل فاضلاب شهرک گلستان

مشکل فاضلاب شهرک گلستان

تعداد بازدید: 974

فضای سبز یا زمین مسکونی ؟

فضای سبز یا زمین مسکونی ؟

تعداد بازدید: 1360

مدرسه ایی در انتظار نوسازی

مدرسه ایی در انتظار نوسازی

تعداد بازدید: 1591

وعده هایی که محقق نشدند

وعده هایی که محقق نشدند

تعداد بازدید: 1968

یک شهرک و اینهمه مشکل

یک شهرک و اینهمه مشکل

تعداد بازدید: 3630

حمام فدشکویه 

حمام فدشکویه 

تعداد بازدید: 3239

 میراثی از گذشته یا زباله دانی برای حال 

 میراثی از گذشته یا زباله دانی برای حال 

تعداد بازدید: 2222

 شهرستان بیرم ، تشنه آب گوارا !

 شهرستان بیرم ، تشنه آب گوارا !

تعداد بازدید: 1323