مهار تورم، رشد تولید
بررسی مشکلات شهر شیراز
نصب المان های شهری در شهیدآباد

نصب المان های شهری در شهیدآباد

تعداد بازدید: 4144

خرابی جایگاه های سوخت CNG  در فسا

خرابی جایگاه های سوخت CNG  در فسا

تعداد بازدید: 740

مشکل کمبود آرد در نانوایی ها

مشکل کمبود آرد در نانوایی ها

تعداد بازدید: 826

قطع کردن درختان بلوار رحمت

قطع کردن درختان بلوار رحمت

تعداد بازدید: 2356

 114 پروژه عمرانی مصوب در سفر هئیت دولت

 114 پروژه عمرانی مصوب در سفر هئیت دولت

تعداد بازدید: 1584

مدارس کهنه و خطرناک

مدارس کهنه و خطرناک

تعداد بازدید: 4909

ریزش بخشی از کانال آبرسانی سد درودزن

ریزش بخشی از کانال آبرسانی سد درودزن

تعداد بازدید: 3919

ستفاده از آب فاضلاب برای آبیاری

ستفاده از آب فاضلاب برای آبیاری

تعداد بازدید: 1379

علل ترافیک در ورودی شهر شیراز

علل ترافیک در ورودی شهر شیراز

تعداد بازدید: 3965

حرکات نمایشی بعضی رانندگان

حرکات نمایشی بعضی رانندگان

تعداد بازدید: 3957

 توزیع مرغ در سطح استان فارس

 توزیع مرغ در سطح استان فارس

تعداد بازدید: 2647

نبود پله برقی و آسانسور در ایستگاه مترو فرصت شیرازی

نبود پله برقی و آسانسور در ایستگاه مترو فرصت شیرازی

تعداد بازدید: 4381

مشکل فاضلاب (کوچه 55 بلوار رحمت )

مشکل فاضلاب (کوچه 55 بلوار رحمت )

تعداد بازدید: 1687

خیابان بدون پیاده راه

خیابان بدون پیاده راه

تعداد بازدید: 835

خرابی آسفالت در ابیوردی

خرابی آسفالت در ابیوردی

تعداد بازدید: 2138

زمینی که قرار بود فضای سبز باشد

زمینی که قرار بود فضای سبز باشد

تعداد بازدید: 3492

اسکان و پارکینگ مسافران نوروزی

اسکان و پارکینگ مسافران نوروزی

تعداد بازدید: 2548

مشکل آبراه کوچه های بلوار مدرس

مشکل آبراه کوچه های بلوار مدرس

تعداد بازدید: 4398

مسئله تخریب بافت تاریخی شیراز

مسئله تخریب بافت تاریخی شیراز

تعداد بازدید: 1827

مشکل فاضلاب محله شیشه گری

مشکل فاضلاب محله شیشه گری

تعداد بازدید: 4756

بررسی مشکلات شهر کوهنجان

بررسی مشکلات شهر کوهنجان

تعداد بازدید: 1256

ترافیک خیابان معالی آباد

ترافیک خیابان معالی آباد

تعداد بازدید: 5012

ترافیک در خیابان عدالت شیراز

ترافیک در خیابان عدالت شیراز

تعداد بازدید: 3952

نبود پل  عابر پیاده در بولوار امام علی مرودشت

نبود پل عابر پیاده در بولوار امام علی مرودشت

تعداد بازدید: 2607

نبود روشنایی در برخی خیابان های شیراز

نبود روشنایی در برخی خیابان های شیراز

تعداد بازدید: 870

سد معبر و ترافیک شیراز

سد معبر و ترافیک شیراز

تعداد بازدید: 3337