رونق اقتصادی
گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
زایمان صحیح

زایمان صحیح

40:47

نوجوانان

نوجوانان

41:18

آسیب های شبکیه

آسیب های شبکیه

42:01

جلوگیری از پوسیدگی دندان

جلوگیری از پوسیدگی دندان

40:26

پرفشاری خون و بیماری های عروقی

پرفشاری خون و بیماری های عروقی

39:14

پرفشاری خون و سکته مغزی

پرفشاری خون و سکته مغزی

40:39

تاثیر سبک زندگی بر فشار خون

تاثیر سبک زندگی بر فشار خون

41:32

امواج الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیس

40:11

آلرژی بینی

آلرژی بینی

39:47

سکته مغزی وریدی

سکته مغزی وریدی

39:35

چهار شنبه آخر سال

چهار شنبه آخر سال

41:50

پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال

پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال

39:48

آگاهی از مغز

آگاهی از مغز

37:48

خروپوف

خروپوف

40:57

سرطان معده

سرطان معده

34:43

آنفلانزا در کودکان

آنفلانزا در کودکان

43:55

جراحی های کم تهاجمی قلب

جراحی های کم تهاجمی قلب

36:59

وسواس

وسواس

31:03

سکته قلبی زودرس

سکته قلبی زودرس

41:15

سوختگی

سوختگی

40:30

استفاده از نمک ها

استفاده از نمک ها

37:22

گیر کردن جسم  خارجی در گلو

گیر کردن جسم  خارجی در گلو

36:13

خونریزی دستگاه گوارش تحتانی

خونریزی دستگاه گوارش تحتانی

39:16

هپاتیت

هپاتیت

35:00

عفونت ادراری و سنگ کلیه در کودکان

عفونت ادراری و سنگ کلیه در کودکان

31:12

سکته مغزی

سکته مغزی

38:33

نحوه برخورد با مصدومین

نحوه برخورد با مصدومین

41:07

پوکی استخوان

پوکی استخوان

28:45

درد های مفصل شانه

درد های مفصل شانه

40:36

بیش فعالی

بیش فعالی

29:04