گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
فشار خون

فشار خون

39:34

معضلات درمانی پوست

معضلات درمانی پوست

40:50

عفونت HIV

عفونت HIV

52:48

خود مراقبتی

خود مراقبتی

36:57

حوادث ترافیکی و آسیب ها

حوادث ترافیکی و آسیب ها

42:17

دیابت در کودکان

دیابت در کودکان

45:23

کار درمانی در کودکان فلج مغزی

کار درمانی در کودکان فلج مغزی

38:43

اگزما ی پوستی 

اگزما ی پوستی 

34:19

درد مفصل شانه

درد مفصل شانه

42:04

شیوع سرماخوردگی

شیوع سرماخوردگی

45:42

سمپزیوم علمی و فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا

سمپزیوم علمی و فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا

46:51

بیماری های سالمندی

بیماری های سالمندی

51:36

پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق

پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق

30:30

سکته مغزی

سکته مغزی

48:26

سنگ های کلیوی

سنگ های کلیوی

46:24

دیابت در طب سنتی

دیابت در طب سنتی

43:41

بیماری های قلبی کودکان

بیماری های قلبی کودکان

43:31

بیماری سالک

بیماری سالک

30:26