جهش تولید با مشارکت مردم
شعر خوانی در شب شعر عاشورا
محمد امین نیک مرد از شیراز

محمد امین نیک مرد از شیراز

تعداد بازدید: 3438

مهدی رحیمی از دلیجان

مهدی رحیمی از دلیجان

تعداد بازدید: 4752

مریم اسماعیلی نژاد شیرازی از شیراز

مریم اسماعیلی نژاد شیرازی از شیراز

تعداد بازدید: 2666

محمود حبیبی از تهران

محمود حبیبی از تهران

تعداد بازدید: 2406

حافظ ایمانی از تهران

حافظ ایمانی از تهران

تعداد بازدید: 4786

عذرا نصیری از داراب

عذرا نصیری از داراب

تعداد بازدید: 4486

آرزو حقیقی از نی ریز

آرزو حقیقی از نی ریز

تعداد بازدید: 1650

میثم یوسفی از تهران

میثم یوسفی از تهران

تعداد بازدید: 1169

محمد حسین مهدویان

محمد حسین مهدویان

تعداد بازدید: 2043

محمد برزگر

محمد برزگر

تعداد بازدید: 1224

مجید تال

مجید تال

تعداد بازدید: 4359

بعد از به نام عشق و به نام خدا،حسن

بعد از به نام عشق و به نام خدا،حسن

تعداد بازدید: 1211

تمام زندگی اش را سه بار می بخشد

تمام زندگی اش را سه بار می بخشد

تعداد بازدید: 2291

صلح نام دیگری دارد

صلح نام دیگری دارد

تعداد بازدید: 973

سلام ای یل جنگ آور جگر در خون

سلام ای یل جنگ آور جگر در خون

تعداد بازدید: 4680

لالایی

لالایی

تعداد بازدید: 1436

هم قطاران شاعر

هم قطاران شاعر

تعداد بازدید: 1125

تمام گلستان ها

تمام گلستان ها

تعداد بازدید: 3030

چشم عباس دور

چشم عباس دور

تعداد بازدید: 3477

شاخه تبر شد

شاخه تبر شد

تعداد بازدید: 843

کم کم خبر به عالم بالا رفت

کم کم خبر به عالم بالا رفت

تعداد بازدید: 4410

خون جگر گشته زائرت وقتی روبرو خاک سرد میبیند

خون جگر گشته زائرت وقتی روبرو خاک سرد میبیند

تعداد بازدید: 1138

خانه ات  صندوق صد ها راز سر بسته است

خانه ات  صندوق صد ها راز سر بسته است

تعداد بازدید: 1262

حسنی ها همیشه از همه مادری ترند

حسنی ها همیشه از همه مادری ترند

تعداد بازدید: 4102

اگر چه دور مزارت حرم ندیده کسی

اگر چه دور مزارت حرم ندیده کسی

تعداد بازدید: 4261

بارش تیر

بارش تیر

تعداد بازدید: 2622

عزاری لاله های شهر راز

عزاری لاله های شهر راز

تعداد بازدید: 1088

شاه کرم تویی و کریمان گدای تو

شاه کرم تویی و کریمان گدای تو

تعداد بازدید: 2186

نقاب شب

نقاب شب

تعداد بازدید: 2605

دارم هوسی

دارم هوسی

تعداد بازدید: 3248