رونق اقتصادی
برنامه شمعدونی
آیتم اکسیژن روستای ده گردو

آیتم اکسیژن روستای ده گردو

نماهنگ شیراز با صدا حامد فقیهی

نماهنگ شیراز با صدا حامد فقیهی

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

گفتگوی بانوان نوجوان فوتبالیست در برنامه شمعدونی

گفتگوی بانوان نوجوان فوتبالیست در برنامه شمعدونی

25:24

گفتگوی آقای دلشاد جانباز و ایثارگر

گفتگوی آقای دلشاد جانباز و ایثارگر

33:06

طنز اصغر آقو با موضوع زمین خواری

طنز اصغر آقو با موضوع زمین خواری

طنز اصغر اقو با موضوع  فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

طنز اصغر اقو با موضوع فیلترینگ پیام رسان های پرکابرد

تصاویر  ارسالی شما به شمعدونی

تصاویر ارسالی شما به شمعدونی

خانواده عربی در برنامه شمعدونی

خانواده عربی در برنامه شمعدونی

25:49

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

طنز اصغرآقو با موضوع واردات اجناس خارجی

طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز

آیتم اکسیژن پشت صحنه قسمت اول

آیتم اکسیژن پشت صحنه قسمت اول

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

اصغرآقو با موضوع آلودگی هوا

اصغرآقو با موضوع آلودگی هوا

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

نخبگان اجتماعی و علمی در برنامه شمعدونی

نخبگان اجتماعی و علمی در برنامه شمعدونی

20:16

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

آقای جوکار شهردار شهر میمند

آقای جوکار شهردار شهر میمند

16:08

گروه های فعال کوهنوردی استان فارس در شمعدونی

گروه های فعال کوهنوردی استان فارس در شمعدونی

14:35

دهه ی مهدویت مبارک باد

دهه ی مهدویت مبارک باد

آیتم بچه محل

آیتم بچه محل

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنزاصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس

طنزاصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس

ترانه چتر خیس با صدای حامد همایون

ترانه چتر خیس با صدای حامد همایون

نماهنگ به مناسبت دهه ی مهدویت

نماهنگ به مناسبت دهه ی مهدویت

اعضای تیم ملی هندبال بانوان در برنامه ی شمعدونی

اعضای تیم ملی هندبال بانوان در برنامه ی شمعدونی

21:28

آیتم اکسیژن ، منطقه کهکران از توابع کامفیروز 121 کیلومتری غرب شیراز

آیتم اکسیژن ، منطقه کهکران از توابع کامفیروز 121 کیلومتری غرب شیراز