برنامه شمعدونی
طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

گفتگوی خانم سمیه جعفری کارآفرین نمونه در برنامه شمعدونی

گفتگوی خانم سمیه جعفری کارآفرین نمونه در برنامه شمعدونی

28:08

آیتم اکسیژن در برنامه شمعدونی

آیتم اکسیژن در برنامه شمعدونی

طنز اصغرآقو با موضوع  ارزش دلار

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار

طنز اصغرآقو با موضوع ازدواج قسمت اول

طنز اصغرآقو با موضوع ازدواج قسمت اول

تیزر برنامه شب های شیراز

تیزر برنامه شب های شیراز

00:59

پلیس یاران در برنامه شمعدونی

پلیس یاران در برنامه شمعدونی

27:49

طنز اصغرآقو با موضوع معیارهای انتخاب همسر قسمت دوم

طنز اصغرآقو با موضوع معیارهای انتخاب همسر قسمت دوم

طنز اصغرآقو با موضوع معیارهای انتخاب همسر

طنز اصغرآقو با موضوع معیارهای انتخاب همسر

خاطرات نوروزی خود را در پیام رسان سروش فارس سیما ثبت کنید

خاطرات نوروزی خود را در پیام رسان سروش فارس سیما ثبت کنید

کارشناسان هنرهای نمایشی و زبان های باستان در شمعدونی

کارشناسان هنرهای نمایشی و زبان های باستان در شمعدونی

25:58

ترانه پنجمین دیوار امیر تاجیک

ترانه پنجمین دیوار امیر تاجیک

طنز اصغرآقو با موضوع انتخاب نادرست در ازدواج قسمت دوم

طنز اصغرآقو با موضوع انتخاب نادرست در ازدواج قسمت دوم

طنز اصغرآقو با موضوع انتخاب نادرست در ازدواج قسمت اول

طنز اصغرآقو با موضوع انتخاب نادرست در ازدواج قسمت اول

مدیر خیریه ی حضرت ولیعصر(عج) در شمعدونی

مدیر خیریه ی حضرت ولیعصر(عج) در شمعدونی

12:33

اصغرآقو با موضوع گرانی و بی انصافی برخی فروشنده ها در آستانه ی عید

اصغرآقو با موضوع گرانی و بی انصافی برخی فروشنده ها در آستانه ی عید

طنز اصغرآقو با موضوع چهارشنبه سوری و خطر مواد محترقه قسمت دوم

طنز اصغرآقو با موضوع چهارشنبه سوری و خطر مواد محترقه قسمت دوم

طنز اصغرآقو با موضوع چهارشنبه سوری و خطر مواد محترقه

طنز اصغرآقو با موضوع چهارشنبه سوری و خطر مواد محترقه

ترانه بهونه با صدای فرهاد آرامش

ترانه بهونه با صدای فرهاد آرامش

ترانه دلبریتو کمترش کن

ترانه دلبریتو کمترش کن

قدیمی ترین فالوده فروش شیرازی

قدیمی ترین فالوده فروش شیرازی

18:42

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع نرخ افسردگی در استان

طنز اصغرآقو با موضوع نرخ افسردگی در استان

آیتم سمنوپزان شب عید

آیتم سمنوپزان شب عید

آقای مهدی زارع فرمانده ارشد آتش نشانی

آقای مهدی زارع فرمانده ارشد آتش نشانی

13:19

دکتر بذرافشان مدیر کل کمیته ی امداد امام خمینی

دکتر بذرافشان مدیر کل کمیته ی امداد امام خمینی

13:58

بخش کارشناسی اصغرآقو

بخش کارشناسی اصغرآقو

طنز اصغرآقو با موضوع چهارشنبه سوری و خطر مواد محترقه

طنز اصغرآقو با موضوع چهارشنبه سوری و خطر مواد محترقه

گفتگوی دکتر ساسان نیک نام فوق تخصص پیوند قرنیه از شاگردان استاد خدادوست قسمت دوم

گفتگوی دکتر ساسان نیک نام فوق تخصص پیوند قرنیه از شاگردان استاد خدادوست قسمت دوم

14:18