برنامه شمعدونی
عبدالحمید رحمانیان

عبدالحمید رحمانیان

09:00

گرانی و تورم

گرانی و تورم

05:57

عفونت بیمارستانی

عفونت بیمارستانی

04:32

افتخار آفرین شدند جشنواره صدا و سیما

افتخار آفرین شدند جشنواره صدا و سیما

26:01

عطر خاطره

عطر خاطره

03:25

یاد دادی

یاد دادی

02:15

سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با سینما

سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با سینما

03:08

تنگه دم اسب

تنگه دم اسب

03:09

عباس بیاتی

عباس بیاتی

23:42

متخصصان بیهوشی

متخصصان بیهوشی

05:09

تو فقط عشق

تو فقط عشق

02:34

تیم فوتبال نابینایان

تیم فوتبال نابینایان

24:08

بی کیفیت و ارزان

بی کیفیت و ارزان

عشق تو صدام مثل غم توی بارونه

عشق تو صدام مثل غم توی بارونه

02:29

مهندس عيسي حيدري فر

مهندس عيسي حيدري فر

21:30

لبنیات

لبنیات

05:48

استاد حسن صفری

استاد حسن صفری

10:30

دف نوازی

دف نوازی

01:50

دخل و خرج

دخل و خرج

07:05

معين گلدان

معين گلدان

03:47

 دكتر عبدالرضا قيصري

 دكتر عبدالرضا قيصري

25:51

اصغر آقو

اصغر آقو

04:53

مرغ حق

مرغ حق

02:23

گر دست دهد هزار جانم

گر دست دهد هزار جانم

03:29

آقای توکل

آقای توکل

16:09

خاطره بازی

خاطره بازی

03:58

حاشیه نشینی

حاشیه نشینی

06:02

سیانور

سیانور

03:52

علی فاضلی

علی فاضلی

20:58

اینترنت

اینترنت

06:48