.
برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
ساز و نقاره

ساز و نقاره

02:26

گلاب گیری

گلاب گیری

03:14

نمایشگاه وسایل های سنتی-27 دیماه

نمایشگاه وسایل های سنتی-27 دیماه

گفتگو با فعال محیط زیست -14 دیماه

گفتگو با فعال محیط زیست -14 دیماه

بخش ورزشی-14 دی ماه

بخش ورزشی-14 دی ماه

11:23

گفتگو باجناب آقاب عیدی پور- فرمانده ایستگاه شماره 4

گفتگو باجناب آقاب عیدی پور- فرمانده ایستگاه شماره 4

گفتگو با رئیس صنعت ومعدن وتجارت فارس -13 دی ماه

گفتگو با رئیس صنعت ومعدن وتجارت فارس -13 دی ماه

صلوات خاصه -شاهچراغ(ع)

صلوات خاصه -شاهچراغ(ع)

افتخارآفرینان موسیقی فارس-10 دی ماه

افتخارآفرینان موسیقی فارس-10 دی ماه

بخش ورزشی-10 دی ماه

بخش ورزشی-10 دی ماه

افتخارآفرینان رادیوفارس-7 دی ماه

افتخارآفرینان رادیوفارس-7 دی ماه

14:38

رستمی معاون گردشگری استان فارس- 7 دی ماه

رستمی معاون گردشگری استان فارس- 7 دی ماه

آیتم ورزشی-7 دی ماه

آیتم ورزشی-7 دی ماه

10:42

صبح دلگشا 29 آذر

صبح دلگشا 29 آذر

01:04:33

صبح دلگشا 28 آذر

صبح دلگشا 28 آذر

01:01:04

قهرمانان ورزشی -23آذرماه

قهرمانان ورزشی -23آذرماه

15:27

بخش کارشناس تغذیه-23آذرماه

بخش کارشناس تغذیه-23آذرماه

15:48

بخش خبری-22 آذرماه

بخش خبری-22 آذرماه

بخش ورزشی -22 آذرماه

بخش ورزشی -22 آذرماه

16:37

آیتم عینک-19 آذر ماه

آیتم عینک-19 آذر ماه