رونق اقتصادی
حالت نمایش

کلمه کلیدی: سرماخوردگی

تعداد: 15

واکسن آنفولانزا

واکسن آنفولانزا

14:00

آنفولانزای پرندگان

آنفولانزای پرندگان

04:01

بیماری آقای وِی (دیرین دیرین)

بیماری آقای وِی (دیرین دیرین)

01:10

شست و شوی دستها، پیشگیری از آنفولانزا

شست و شوی دستها، پیشگیری از آنفولانزا

01:16

تفاوت آنفولانزا با سرماخوردگی

تفاوت آنفولانزا با سرماخوردگی

02:28

علائم سرماخوردگی

علائم سرماخوردگی

03:23

دیرین دیرین(آنفولانزا)

دیرین دیرین(آنفولانزا)

01:07

پیشگیری از آنفولانزا

پیشگیری از آنفولانزا

01:59

مراقب آنفولانزا باشید

مراقب آنفولانزا باشید

02:00

آنفولانزا و سرماخوردگی

آنفولانزا و سرماخوردگی

05:08

سرماخوردگی و آنفولانزا

سرماخوردگی و آنفولانزا

21:23

سرفه

سرفه

15:05

سرماخوردگی

سرماخوردگی

28:29

شیوع سرماخوردگی

شیوع سرماخوردگی

45:42