تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: مجلس شورای اسلامی

تعداد: 49

نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا

نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا

02:55

نظارت بر وعده های نامزدهای انتخاباتی

نظارت بر وعده های نامزدهای انتخاباتی

02:55

ملت ایران آماده خلق حماسه

ملت ایران آماده خلق حماسه

04:35

تاثیر شوراها در تحول اقتصاد شهری

تاثیر شوراها در تحول اقتصاد شهری

02:55

شورای شهر حزبی یا تخصصی

شورای شهر حزبی یا تخصصی

02:15

حزب خوب است یا بد؟  

حزب خوب است یا بد؟  

01:55

تدابیر مجلس یازدهم برای رفع موانع تولید

تدابیر مجلس یازدهم برای رفع موانع تولید

03:35

من ایرانیم

من ایرانیم

02:27

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

حضور مردم دشمنان را ناکام خواهد کرد

01:03

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

هنرمندان گمپ گلا همراه با مردم در انتخابات

18:31

همدلی سیما و رادیو در انتخابات

همدلی سیما و رادیو در انتخابات

06:01

طنین حضور

طنین حضور

01:27

رای برای امنیت بیشتر

رای برای امنیت بیشتر

00:41

انتخاب کنندگان نگهبانان مردم سالاری

انتخاب کنندگان نگهبانان مردم سالاری

00:41

سرنوشتی که با انتخابات رقم می خورد

سرنوشتی که با انتخابات رقم می خورد

00:43

نظارت استصوابی شورای نگهبان

نظارت استصوابی شورای نگهبان

04:59

چه کسی را انتخاب کنیم ؟

چه کسی را انتخاب کنیم ؟

01:38

می آیم برای ...

می آیم برای ...

02:46

سخنان رهبری در خصوص انتخابات

سخنان رهبری در خصوص انتخابات

01:37

رای بدیم یا ندیم ؟

رای بدیم یا ندیم ؟

04:47

چگونگی نظارت بر تخلفات نمایندگان مجلس

چگونگی نظارت بر تخلفات نمایندگان مجلس

03:18

سقف مصونیت قضایی نمایندگان

سقف مصونیت قضایی نمایندگان

01:01

راز اعتماد مردم در انتخابات

راز اعتماد مردم در انتخابات

54:37

تایید صلاحیت در انتخابات

تایید صلاحیت در انتخابات

15:58

کارهای من در انتخابات

کارهای من در انتخابات

00:52

تکیه بر جای شهید مدرس - صنعتگر 2

تکیه بر جای شهید مدرس - صنعتگر 2

05:48

مجلس تراز تحقق گام دوم

مجلس تراز تحقق گام دوم

42:46

تکیه بر جای شهید مدرس- جواهر ساز

تکیه بر جای شهید مدرس- جواهر ساز

05:48

تکیه بر جای شهید مدرس - کفاشی

تکیه بر جای شهید مدرس - کفاشی

05:12

انتخابات - شرایط نمایندگی

انتخابات - شرایط نمایندگی

01:08