سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: سالار عقیلی

تعداد: 17

جاوید وطن

جاوید وطن

03:19

کشور روزهای دشوار

کشور روزهای دشوار

01:02

وطنم

وطنم

02:19

سرود محتاج

سرود محتاج

03:07

تصاویر بارانی استان

تصاویر بارانی استان

02:33

سالار عقیلی به مناسبت یادروز حافظ

سالار عقیلی به مناسبت یادروز حافظ

04:28

سالار موسیقی ایران

سالار موسیقی ایران

45:22

آواز و حافظ

آواز و حافظ

04:24

دوران عاشقی

دوران عاشقی

03:02

چهارگاه نگار من

چهارگاه نگار من

03:09

مصاحبه سالار عقیلی

مصاحبه سالار عقیلی

گفتگو با سالار عقیلی

گفتگو با سالار عقیلی

خوشتر از دوران عشق

خوشتر از دوران عشق

03:02

سبکبار

سبکبار

04:14

ترانه ایران

ترانه ایران

ای وطنم

ای وطنم

03:56

چرخ و فلک

چرخ و فلک

03:35