سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: ویترای

تعداد: 45

دو روش دور گیر زدن

دو روش دور گیر زدن

07:09

دورگیر زدن

دورگیر زدن

10:48

ویترای روی سفال-قسمت دوم

ویترای روی سفال-قسمت دوم

08:43

ویترای روی سفال

ویترای روی سفال

09:52

هفت سین ویترای

هفت سین ویترای

08:54

تکمیل تابلوی ویترای

تکمیل تابلوی ویترای

06:54

تزیین پنجره

تزیین پنجره

11:38

ویترای روی پنجره

ویترای روی پنجره

12:45

رنگ آمیزی سفال

رنگ آمیزی سفال

06:47

ویترای روی چوب -2

ویترای روی چوب -2

08:01

ویترای روی چوب

ویترای روی چوب

08:50

رنگ آمیزی پنجره های سنتی-2

رنگ آمیزی پنجره های سنتی-2

10:10

رنگ آمیزی پنجره های سنتی

رنگ آمیزی پنجره های سنتی

16:38

ویترای ظروف -قسمت 2

ویترای ظروف -قسمت 2

13:35

هفت سین ویترای -قسمت سوم

هفت سین ویترای -قسمت سوم

12:15

هفت سین ویترای -قسمت دوم

هفت سین ویترای -قسمت دوم

11:30

هفت سین ویترای -قسمت دوم

هفت سین ویترای -قسمت دوم

12:32

هفت سین ویترای -قسمت اول

هفت سین ویترای -قسمت اول

13:19

دور گیر با تیوپ

دور گیر با تیوپ

14:54

بشقاب یلدا-قسمت دوم

بشقاب یلدا-قسمت دوم

11:52

ویترای روی فیبر

ویترای روی فیبر

08:11

ویترای تذهیب-قسمت دوم

ویترای تذهیب-قسمت دوم

06:36

ویترای تذهیب

ویترای تذهیب

11:53

ویترای روی آینه

ویترای روی آینه

09:58

ویترای بر روی اپوکسی -قسمت دوم

ویترای بر روی اپوکسی -قسمت دوم

13:06

ویترای بر روی اپوکسی

ویترای بر روی اپوکسی

11:04

ساخت قیف دور گیر

ساخت قیف دور گیر

07:57

ویترای روی چراغ لاله-قسمت دوم

ویترای روی چراغ لاله-قسمت دوم

12:39

ویترای روی چراغ لاله

ویترای روی چراغ لاله

10:36

ویترای روی ظروف شیشه ای-قسمت اول

ویترای روی ظروف شیشه ای-قسمت اول

08:57