حالت نمایش

کلمه کلیدی: گفتگو

تعداد: 43

سعیدرضا کیخا قهرمان ژیمناستیک در برنامه خوشاشیراز

سعیدرضا کیخا قهرمان ژیمناستیک در برنامه خوشاشیراز

12:37

گفتگوی خانم سمیه جعفری کارآفرین نمونه در برنامه شمعدونی

گفتگوی خانم سمیه جعفری کارآفرین نمونه در برنامه شمعدونی

28:08

گفتگو با خانم کجوری خبرنگار

گفتگو با خانم کجوری خبرنگار

دبیر ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان در بهارنارنج

دبیر ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان در بهارنارنج

گفتگو با آقای محمد محمودی نورآبادی

گفتگو با آقای محمد محمودی نورآبادی

13:36

آقای دستغیب رئیس شورای شهر شیراز در بهار نارنج

آقای دستغیب رئیس شورای شهر شیراز در بهار نارنج

15:26

آقای جعفری شاعر پیشکسوت در کاشانه مهر

آقای جعفری شاعر پیشکسوت در کاشانه مهر

13:08

پلیس یاران در برنامه شمعدونی

پلیس یاران در برنامه شمعدونی

27:49

کارشناسان هنرهای نمایشی و زبان های باستان در شمعدونی

کارشناسان هنرهای نمایشی و زبان های باستان در شمعدونی

25:58

قدیمی ترین فالوده فروش شیرازی

قدیمی ترین فالوده فروش شیرازی

18:42

گفتگو با خانواده بزرگوار سردار شهیدعلیرضا هاشمی نژاد

گفتگو با خانواده بزرگوار سردار شهیدعلیرضا هاشمی نژاد

19:19

مصاحبه مرحوم علامه دهر  با مرحوم پرفسور خدادوست

مصاحبه مرحوم علامه دهر با مرحوم پرفسور خدادوست

قدیمی ترین کاسب بازار وکیل قسمت دوم

قدیمی ترین کاسب بازار وکیل قسمت دوم

18:14

قدیمی ترین کاسب بازار وکیل قسمت اول

قدیمی ترین کاسب بازار وکیل قسمت اول

شبنم قلی خانی در برنامه خوشاشیراز

شبنم قلی خانی در برنامه خوشاشیراز

28:24

گفتگو با سالار عقیلی

گفتگو با سالار عقیلی

دکتر ملک زاده در برنامه خوشاشیراز

دکتر ملک زاده در برنامه خوشاشیراز

خانواده شهید خادم صادق

خانواده شهید خادم صادق

18:26

آقای عسگری مدیر خیریه ی موسسه ی عطر یاس نبوی

آقای عسگری مدیر خیریه ی موسسه ی عطر یاس نبوی

21:57

گفتگوی مدیر عامل و اعضای موسسه ی خیریه مهدی فاطمه(س)

گفتگوی مدیر عامل و اعضای موسسه ی خیریه مهدی فاطمه(س)

18:15

دکتر زهرایی استاد روشندل در برنامه شمعدونی

دکتر زهرایی استاد روشندل در برنامه شمعدونی

قسمت دوم گفتگوی حسین میری

قسمت دوم گفتگوی حسین میری

دکتر صلاحی متخصص و فوق تخصص پیوند کبد و کلیه

دکتر صلاحی متخصص و فوق تخصص پیوند کبد و کلیه

گفتگوی دکتر غلامی در برنامه خوشاشیراز

گفتگوی دکتر غلامی در برنامه خوشاشیراز

آشتی دو طایفه با اختلافات زیاد در برنامه شمعدونی

آشتی دو طایفه با اختلافات زیاد در برنامه شمعدونی

زهرا سعیدی بازیگر شیرازی در خوشاشیراز

زهرا سعیدی بازیگر شیرازی در خوشاشیراز

00:23

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در برنامه خوشاشیراز قسمت دوم

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در برنامه خوشاشیراز قسمت دوم

گفتگوی بازیگران گروه تأتر در برنامه شمعدونی

گفتگوی بازیگران گروه تأتر در برنامه شمعدونی

13:03

خواهر و برادر فوتبالیست قسمت دوم

خواهر و برادر فوتبالیست قسمت دوم

خواهر و برادر فوتبالیست قسمت اول

خواهر و برادر فوتبالیست قسمت اول