سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: خمیر مایه

تعداد: 28

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ

11:48

نان رول دارچین و عسل

نان رول دارچین و عسل

15:30

شیرینی گل محمدی

شیرینی گل محمدی

13:32

نان خرمایی

نان خرمایی

12:47

لقمه موز و شکلات

لقمه موز و شکلات

12:46

نان کشمشی

نان کشمشی

14:12

پیده گوشت

پیده گوشت

11:43

نان پیچ

نان پیچ

12:34

دونات

دونات

14:44

نان جو ساده و چند مغز (رژیمی)

نان جو ساده و چند مغز (رژیمی)

14:02

بامیه لبنانی 

بامیه لبنانی 

17:17

نان نارگیل

نان نارگیل

14:34

نان زنجبیلی مغزدار

نان زنجبیلی مغزدار

19:46

کلوچه حلوا

کلوچه حلوا

12:10

نان قیفی

نان قیفی

11:48

نان سوپی

نان سوپی

14:11

پیتزا کالزونه مرغ وپنیر

پیتزا کالزونه مرغ وپنیر

22:45

کیک گوشت

کیک گوشت

14:52

نان بربری

نان بربری

14:22

مینی لقمه

مینی لقمه

14:04

رزت خرما

رزت خرما

19:24

نان پیچ خرمایی

نان پیچ خرمایی

13:37

نان خرمایی

نان خرمایی

14:41

نان رول پنیری

نان رول پنیری

17:44

تارت گوشت

تارت گوشت

17:06

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

14:47

همبرگر

همبرگر

19:37

رزت مرغ و اسفناج

رزت مرغ و اسفناج

15:38