تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: نوروز

تعداد: 140

آخرین آمار گردشگران نوروزی در فارس

آخرین آمار گردشگران نوروزی در فارس

03:35

افزایش 50 درصدی گردشگران نوروزی در شیراز

افزایش 50 درصدی گردشگران نوروزی در شیراز

02:55

آخرین وضعیت جاده های فارس

آخرین وضعیت جاده های فارس

02:55

حراست از طبیعت، وظیفه همگانی

حراست از طبیعت، وظیفه همگانی

03:35

پیام تبریک سال نو نمایندگان فارس

پیام تبریک سال نو نمایندگان فارس

02:37

امکانات کمپ زیباشهر

امکانات کمپ زیباشهر

هشدارهای آتش نشانی

هشدارهای آتش نشانی

حلیم پزان، کلوخ پزان و شیر بهره از رسوم اقلید

حلیم پزان، کلوخ پزان و شیر بهره از رسوم اقلید

03:35

اقدامات انجام شده در ورودی شمال غربی شیراز

اقدامات انجام شده در ورودی شمال غربی شیراز

توصیه هواشناسی درباره افت دما و ورزش باد

توصیه هواشناسی درباره افت دما و ورزش باد

04:35

هشدارهای آتش نشانی

هشدارهای آتش نشانی

06:35

بررسی وضعیت هواشناسی و هشدار باد شدید

بررسی وضعیت هواشناسی و هشدار باد شدید

03:35

تکمیل ظرفیت اسکان مسافران نوروزی در شیراز

تکمیل ظرفیت اسکان مسافران نوروزی در شیراز

03:35

شکرخند - قسمت چهارم

شکرخند - قسمت چهارم

27:55

مسابقه چاشنی - 5 فروردین

مسابقه چاشنی - 5 فروردین

58:55

طرح های جالب دانش بنیان در فیروزآباد

طرح های جالب دانش بنیان در فیروزآباد

03:35

ایران

ایران

03:35

بهاره

بهاره

03:35

اماکن دیدنی ممسنی

اماکن دیدنی ممسنی

03:35

مشکلات اسکان مسافران نوروزی

مشکلات اسکان مسافران نوروزی

06:35

ترانه لری

ترانه لری

03:35

کشف نقشه آجیل آ بی بی

کشف نقشه آجیل آ بی بی

04:35

مشاعره شکرخند - قسمت سوم

مشاعره شکرخند - قسمت سوم

31:35

مشاعره جداب شکرخند - قسمت اول

مشاعره جداب شکرخند - قسمت اول

32:55

بایرام

بایرام

05:35

رسم و رسوم عشایر در نوروز

رسم و رسوم عشایر در نوروز

03:35

تَرتیزَک کاشتَم قَتُقِ نونُم بشه

تَرتیزَک کاشتَم قَتُقِ نونُم بشه

03:35

شعر خوانی به زبان ترکی

شعر خوانی به زبان ترکی

03:35

برنامه های شهرداری شیراز برای گردشگران

برنامه های شهرداری شیراز برای گردشگران

05:03

مسابقه چاشنی -1 فروردین

مسابقه چاشنی -1 فروردین

55:18