سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: کار آفرینی

تعداد: 28

تولید و چاپ کتاب

تولید و چاپ کتاب

09:13

بانوی کار آفرین

بانوی کار آفرین

10:30

کار آفرین جوان

کار آفرین جوان

02:09

از تولید سقف وافل تا صادرات

از تولید سقف وافل تا صادرات

01:02

از کویت تا تولید لوله سبز در ایران

از کویت تا تولید لوله سبز در ایران

06:07

دو چالش بزرگ در راه تولید

دو چالش بزرگ در راه تولید

04:24

شروع به کار دوباره پس از ورشکستگی

شروع به کار دوباره پس از ورشکستگی

06:29

96 ، سال بد تولید کنندگان

96 ، سال بد تولید کنندگان

01:56

داربست استخوانی

داربست استخوانی

02:45

روحانیِ گوهرتراش 

روحانیِ گوهرتراش 

03:35

صنایع و پلیمر

صنایع و پلیمر

06:04

کارآفرین جوان بخش صنعت

کارآفرین جوان بخش صنعت

17:23

کارستان ، خدمات وب

کارستان ، خدمات وب

02:48

روکش صندلی ماشین

روکش صندلی ماشین

03:04

کار آفرین جوان

کار آفرین جوان

13:26

بوم گردی

بوم گردی

07:33

کار آفرین پرورش بلدرچین

کار آفرین پرورش بلدرچین

03:19

فراکشت نوید

فراکشت نوید

05:28

کار آفرین شیرازی

کار آفرین شیرازی

14:28

خانم عرب کارآفرین موفق

خانم عرب کارآفرین موفق

19:31

کار آفرین نمونه

کار آفرین نمونه

24:38

فکر برتر-قسمت هفتم

فکر برتر-قسمت هفتم

08:13

فکر برتر-قسمت ششم

فکر برتر-قسمت ششم

08:35

فکر برتر-قسمت پنجم

فکر برتر-قسمت پنجم

08:12

فکر برتر-قسمت چهارم

فکر برتر-قسمت چهارم

08:33

فکر برتر-قسمت سوم

فکر برتر-قسمت سوم

08:21

فکر برتر-قسمت اول

فکر برتر-قسمت اول

08:19

سوییچ هوشمند

سوییچ هوشمند

06:11