تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: کوار

تعداد: 11

بند بهمن -کوار

بند بهمن -کوار

02:45

صنایع دستی کوار

صنایع دستی کوار

05:35

آداب و رسوم کوار

آداب و رسوم کوار

08:35

ساخت سگک کمربند با شاخ حیوانات اهلی

ساخت سگک کمربند با شاخ حیوانات اهلی

07:35

صنایع دستی کوار

صنایع دستی کوار

12:55

آش کارده کواری

آش کارده کواری

08:35

فرآوری انگور در کوار

فرآوری انگور در کوار

07:59

کوار

کوار

01:58

نماینده مردم خرامه ،سروستان و کوار

نماینده مردم خرامه ،سروستان و کوار

10:00

نماینده مردم شهرستانهای خرامه،سروستان و کوار

نماینده مردم شهرستانهای خرامه،سروستان و کوار

32:43

دهشیب

دهشیب

29:19