حالت نمایش

کلمه کلیدی: خوشاشیراز

تعداد: 141

میلاد میرزایی و حسام منظور

میلاد میرزایی و حسام منظور

ترانه حس آرامش

ترانه حس آرامش

گفتگو با جناب آقای درودی

گفتگو با جناب آقای درودی

یلدا مبارک

یلدا مبارک

گفتگو با محمد علی گرایی و محمد رضا گرایی

گفتگو با محمد علی گرایی و محمد رضا گرایی

18:32

اجرای ترانه با صدای محسن نشاسته گر

اجرای ترانه با صدای محسن نشاسته گر

آیتم دور

آیتم دور

منوچهر والی زاده و عشق

منوچهر والی زاده و عشق

گفتگو با منوچهر والی زاده

گفتگو با منوچهر والی زاده

26:20

آیتم چه خبر

آیتم چه خبر

اجرای ترانه با صدای محمد رجایی

اجرای ترانه با صدای محمد رجایی

حس آرامش با صدای مازیار عصری

حس آرامش با صدای مازیار عصری

03:01

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

گفتگو با ساناز طاری

گفتگو با ساناز طاری

ترانه دورت بگردم با صدای محسن بهمنی

ترانه دورت بگردم با صدای محسن بهمنی

گفتگو با سعید پرویزی  و مهدی ثابت

گفتگو با سعید پرویزی و مهدی ثابت

10:30

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

آیتم چه خبر در خوشاشیراز

بخش دوم گفتگو با نفیسه روشن

بخش دوم گفتگو با نفیسه روشن

12:19

بخش اول گفتگو با نفیسه روشن

بخش اول گفتگو با نفیسه روشن

آیتم دور در خوشاشیراز

آیتم دور در خوشاشیراز

اجرای ترانه آمدی با صدای ماهان شجاعی

اجرای ترانه آمدی با صدای ماهان شجاعی

گفتگو با کاوه سیستانی کارگردان انیمیشن

گفتگو با کاوه سیستانی کارگردان انیمیشن

11:18

اجرای ترانه لیلی با صدای حسین حاجی وندی

اجرای ترانه لیلی با صدای حسین حاجی وندی

گفتگو با دکتر امیری

گفتگو با دکتر امیری

بخش دوم گفتوگو با رحیم هودی

بخش دوم گفتوگو با رحیم هودی

اجرای ترانه امام رضا(ع)

اجرای ترانه امام رضا(ع)

اجرای ترانه توسط مجید اخشابی

اجرای ترانه توسط مجید اخشابی

بخش اول گفتگو با رحیم هودی

بخش اول گفتگو با رحیم هودی

بخش دوم گفتگو با مجید اخشابی

بخش دوم گفتگو با مجید اخشابی

آیتم دور

آیتم دور