سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: آموزش ویترای

تعداد: 17

دور گیر زدن با حامل

دور گیر زدن با حامل

08:43

تغییر فاو رنگ ویترای

تغییر فاو رنگ ویترای

11:13

هفت سین ویترای

هفت سین ویترای

08:54

تکمیل تابلوی ویترای

تکمیل تابلوی ویترای

06:54

تزیین پنجره

تزیین پنجره

11:38

سایه روشن و تونالیته های رنگی

سایه روشن و تونالیته های رنگی

08:24

ویترای متالیک -قسمت دوم

ویترای متالیک -قسمت دوم

12:30

ویترای متالیک

ویترای متالیک

12:18

دور گیر زدن

دور گیر زدن

10:08

رنگ آمیزی با قطره چکان

رنگ آمیزی با قطره چکان

10:56

دورگیری پنجره های سنتی

دورگیری پنجره های سنتی

09:34

آیه قرآنی روی ویترای

آیه قرآنی روی ویترای

13:05

ویترای ظروف -قسمت 2

ویترای ظروف -قسمت 2

13:35

ویترای تذهیب - قسمت سوم

ویترای تذهیب - قسمت سوم

16:34

ویترای روی لاله

ویترای روی لاله

12:05

آموزش هنر ویترای

آموزش هنر ویترای

14:13