تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: داراب

تعداد: 19

نقاط سیل خیز داراب کجاست؟

نقاط سیل خیز داراب کجاست؟

01:35

از کمک مومنانه بختگان تا یادواره شهدای داراب

از کمک مومنانه بختگان تا یادواره شهدای داراب

10:55

از آنتن دهی تلفن آباده تا جشنواره محلی داراب

از آنتن دهی تلفن آباده تا جشنواره محلی داراب

09:35

از چینی بند زنی آباده  تا طرح بوم داراب

از چینی بند زنی آباده تا طرح بوم داراب

08:35

داراب 

داراب 

03:35

داراب گِرد

داراب گِرد

06:35

عروسک بافی

عروسک بافی

03:35

قلم زنی روی مس 

قلم زنی روی مس 

07:35

پلو ترش دارابی

پلو ترش دارابی

07:35

دره نوردی تنگ رغز دراب

دره نوردی تنگ رغز دراب

25:01

دیدنی های داراب

دیدنی های داراب

03:35

پتانسیل های داراب

پتانسیل های داراب

07:35

دست های مهربان دارابی ها دستگیر نیازمندان

دست های مهربان دارابی ها دستگیر نیازمندان

06:35

صبح انقلاب - داراب

صبح انقلاب - داراب

15:23

داراب

داراب

22:14

هم ولایتی (روستای نوایگان داراب)

هم ولایتی (روستای نوایگان داراب)

38:53

آش الوک

آش الوک

02:08

راهپیمایی 22 بهمن داراب

راهپیمایی 22 بهمن داراب

00:51

داراب

داراب

03:30