تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر نبوی زاده

تعداد: 4

 توصیه های پزشکی در خصوص مصرف دخانیات

 توصیه های پزشکی در خصوص مصرف دخانیات

03:35

تاثیر مصرف دخانیات والدین بر سلامت نوزدان

تاثیر مصرف دخانیات والدین بر سلامت نوزدان

03:35

آسم و آلرژی در کودکان

آسم و آلرژی در کودکان

31:20

درمان ریشه دندان

درمان ریشه دندان

31:06