تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: مختاری

تعداد: 19

اهمیت مصوبات شوراهای شهر و روستا

اهمیت مصوبات شوراهای شهر و روستا

02:55

شوراها و محیط زیست

شوراها و محیط زیست

01:55

طرح های ملی و استانی

طرح های ملی و استانی

04:59

اقدامات مبارزه با کرونا

اقدامات مبارزه با کرونا

03:33

پرداخت بیمه بیکاری

پرداخت بیمه بیکاری

01:47

جلوگیری از بیکاری در ایام کرونا

جلوگیری از بیکاری در ایام کرونا

02:38

جلوگیری از ابتلا کارگران به کرونا

جلوگیری از ابتلا کارگران به کرونا

01:41

حداقل حقوق در سال 99

حداقل حقوق در سال 99

01:51

استان فارس بالاترین رتبه در ایجاد تعاونی

استان فارس بالاترین رتبه در ایجاد تعاونی

02:50

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل دهگانه

02:05

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

05:29

هفته دولت

هفته دولت

47:44

اشتغال روستایی

اشتغال روستایی

52:27

بررسی وضعیت اقتصادی روستائیان فارس

بررسی وضعیت اقتصادی روستائیان فارس

58:00

پیگیری مشکلات خبرنگاران

پیگیری مشکلات خبرنگاران

014;00:21

نگاه روز-تعاون

نگاه روز-تعاون

20:59

رودررو

رودررو

هیئات مذهبی

هیئات مذهبی

شورای شهر ، اربعین

شورای شهر ، اربعین