تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: مالیات

تعداد: 9

چگونگی محاسبه مالیات بر مشاغل

چگونگی محاسبه مالیات بر مشاغل

01:35

پاسخ به ابهامات کسبه درباره محاسبه مالیات 

پاسخ به ابهامات کسبه درباره محاسبه مالیات 

04:35

اعتراض کسبه به نحوه محاسبه مالیات 

اعتراض کسبه به نحوه محاسبه مالیات 

04:35

علت نگرانی کسبه از محاسبه مالیات

علت نگرانی کسبه از محاسبه مالیات

04:35

پوزهای بانکی در مطب ها

پوزهای بانکی در مطب ها

03:04

تسلیم اظهارنامه مالیاتی

تسلیم اظهارنامه مالیاتی

02:34

مالیات در برلین

مالیات در برلین

02:35

مالیات

مالیات

53:45

ناعادلانه بودن قوانین مالیاتی

ناعادلانه بودن قوانین مالیاتی

01:04:09