حالت نمایش

کلمه کلیدی: حجت الاسلام والمسلمین دژکام

تعداد: 46

نماز جمعه 27 اردیبهشت

نماز جمعه 27 اردیبهشت

45:32

نماز جمعه 20 اردیبهشت

نماز جمعه 20 اردیبهشت

46:58

نماز جمعه 13 اردیبهشت

نماز جمعه 13 اردیبهشت

50:18

گام دوم

گام دوم

31:35

نماز جمعه 6 اردیبهشت

نماز جمعه 6 اردیبهشت

45:05

گام دوم

گام دوم

32:48

نماز جمعه 23 فروردین

نماز جمعه 23 فروردین

40:08

نماز جمعه 24 اسفند

نماز جمعه 24 اسفند

06:31

نماز جمعه 17 اسفند

نماز جمعه 17 اسفند

44:04

نماز جمعه 10 اسفند

نماز جمعه 10 اسفند

46:24

گام دوم

گام دوم

50:00

نماز جمعه 3 اسفند

نماز جمعه 3 اسفند

41:59

نماز جمعه

نماز جمعه

44:58

نماز جمعه 12 بهمن

نماز جمعه 12 بهمن

48:11

نماز جمعه 5 بهمن ماه 1397

نماز جمعه 5 بهمن ماه 1397

48:42

نماز جمعه 21 دی

نماز جمعه 21 دی

50:27

نماز جمعه 7 دی

نماز جمعه 7 دی

46:27

نماز جمعه 30 آذر

نماز جمعه 30 آذر

48:14

نماز جمعه 9 آذر

نماز جمعه 9 آذر

49:40

نماز جمعه 25 آبان

نماز جمعه 25 آبان

45:26

نماز جمعه 18 آبان

نماز جمعه 18 آبان

48:54

نماز جمعه 11 آبان

نماز جمعه 11 آبان

05:03

پیاده روی اربعین در شیراز

پیاده روی اربعین در شیراز

54:20

نماز جمعه 4 آبان

نماز جمعه 4 آبان

42:47

نماز جمعه 27 مهر

نماز جمعه 27 مهر

49:31

سالروز حافظ

سالروز حافظ

17:55

نماز جمعه 20 مهر ماه

نماز جمعه 20 مهر ماه

47:45

نماز جمعه 6 مهر

نماز جمعه 6 مهر

50:21

نماز جمعه 23 شهریور

نماز جمعه 23 شهریور

48:34

نماز جمعه 16 شهریور

نماز جمعه 16 شهریور

45:04