سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: فوق تخصص قلب و عروق

تعداد: 7

سلامت قلب با ورزش

سلامت قلب با ورزش

02:35

کرونا در بیماران پر خطر

کرونا در بیماران پر خطر

01:35

 علائم جدید کرونا در کودکان و بیماران قلبی

 علائم جدید کرونا در کودکان و بیماران قلبی

01:55

قلب آناتمیک و قلب عاطفی

قلب آناتمیک و قلب عاطفی

20:04

سکته قلبی زودرس

سکته قلبی زودرس

41:15

پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

39:27

پرفشاری خون و روزه داری

پرفشاری خون و روزه داری

31:08