سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: حماسی

تعداد: 9

من ایرانیم

من ایرانیم

05:00

عشمون ایرانی آباد

عشمون ایرانی آباد

03:56

مثنوی اقوام

مثنوی اقوام

06:14

سرفراز باشی میهن من

سرفراز باشی میهن من

03:39

ای ایران ای مرز پر گهر

ای ایران ای مرز پر گهر

03:54

تو ایرانی

تو ایرانی

03:24

وطنم

وطنم

02:19

نشان لیاقت

نشان لیاقت

05:24

ترانه حماسی با صدای امیر تاجیک

ترانه حماسی با صدای امیر تاجیک

03:26