تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: فطریه

تعداد: 5

حکم زکات فطره مهمان 

حکم زکات فطره مهمان 

03:35

زکات فطره بر چه کسانی واجب است؟ 

زکات فطره بر چه کسانی واجب است؟ 

03:35

راههای پرداخت زکات فطره

راههای پرداخت زکات فطره

03:35

زمان پرداخت زکات فطره

زمان پرداخت زکات فطره

03:35

احکام عید فطر و زکات فطریه

احکام عید فطر و زکات فطریه

24:28