تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: کشاورز

تعداد: 11

ماکت غذا

ماکت غذا

12:55

نان شیرمال

نان شیرمال

12:55

 ارائه خدمات حضوری تامین اجتماعی

 ارائه خدمات حضوری تامین اجتماعی

02:01

کشاورز کارت

کشاورز کارت

02:46

آرامش با قرآن

آرامش با قرآن

05:35

ماکت شیرینی

ماکت شیرینی

08:43

ماکت ته چین مرغ

ماکت ته چین مرغ

06:13

خودمونی

خودمونی

42:13

کشاورز و دلال

کشاورز و دلال

03:54

اشتغال روستایی

اشتغال روستایی

52:27

تجویز منطقی خدمات پزشکی

تجویز منطقی خدمات پزشکی

40:24