تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شغل

تعداد: 2

آرایشگاه مردانه

آرایشگاه مردانه

06:55

چالش های موجود در خلق فرصت های شغلی

چالش های موجود در خلق فرصت های شغلی

58:25