تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: سیل

تعداد: 36

آخرین وضعیت شیراز پس از  بارندگی های اخیر

آخرین وضعیت شیراز پس از  بارندگی های اخیر

05:35

تدابیر شهرداری شیراز برای پیشگیری از سیل

تدابیر شهرداری شیراز برای پیشگیری از سیل

03:35

هشدار شهردار شیراز به شیرازی ها    

هشدار شهردار شیراز به شیرازی ها    

03:35

خاطرات شاهدان عینی سیل رودبال

خاطرات شاهدان عینی سیل رودبال

24:55

نقاط سیل خیز داراب کجاست؟

نقاط سیل خیز داراب کجاست؟

01:35

تدابیر شهرداری شیراز برای پیشگیری از سیل

تدابیر شهرداری شیراز برای پیشگیری از سیل

05:35

مدیریت بحران فارس از سیل استهبان اطلاع داشت؟

مدیریت بحران فارس از سیل استهبان اطلاع داشت؟

05:35

تعقیب قضایی مقصران احتمالی سیل استهبان

تعقیب قضایی مقصران احتمالی سیل استهبان

05:35

هواشناسی سیل استهبان را پیش بینی کرده بود؟

هواشناسی سیل استهبان را پیش بینی کرده بود؟

05:35

ناگفته های ریزعلی خواجوی سیل استهبان

ناگفته های ریزعلی خواجوی سیل استهبان

05:35

احتمال وقوع سیل در هفته آتی

احتمال وقوع سیل در هفته آتی

02:55

آخرین اخبار سیل استهبان

آخرین اخبار سیل استهبان

04:35

آخرین اخبار از سیل استهبان

آخرین اخبار از سیل استهبان

02:55

سیل استهبان

سیل استهبان

02:55

آخرین وضعیت مناطق سیل زده استهبان

آخرین وضعیت مناطق سیل زده استهبان

02:55

آب بند محله سعدی

آب بند محله سعدی

00:56

جبران خسارات سیل

جبران خسارات سیل

05:35

برگی زرین از دفتر خاطرات مهربانی های شیرازی ها

برگی زرین از دفتر خاطرات مهربانی های شیرازی ها

01:35

نقش سپاه فجر فارس در کمک به سیل زدگان

نقش سپاه فجر فارس در کمک به سیل زدگان

01:50

قدردانی خواننده محبوب ایرانی از مردم شیراز

قدردانی خواننده محبوب ایرانی از مردم شیراز

00:53

مناطق سیل خیز فارس

مناطق سیل خیز فارس

01:21

سیلاب همدلی

سیلاب همدلی

05:11

سد کرخه

سد کرخه

07:35

علل وقوع سیل در شیراز

علل وقوع سیل در شیراز

51:17

ویژه برنامه سیل شیراز

ویژه برنامه سیل شیراز

47:30

شیراز مهربان 3

شیراز مهربان 3

شیراز مهربان  2

شیراز مهربان 2

شیراز مهربان 1

شیراز مهربان 1

صحبتهای استاندار فارس در خصوص حادثه ی سیل در استان

صحبتهای استاندار فارس در خصوص حادثه ی سیل در استان

41:28

تصاویر ارسالی مخاطبان از سیل

تصاویر ارسالی مخاطبان از سیل