تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: غدیر

تعداد: 25

امام زمان (عج)

امام زمان (عج)

05:35

به عشق علی

به عشق علی

00:58

لقب امیرالمومنین (علیه السلام)

لقب امیرالمومنین (علیه السلام)

00:59

حال و هوای اعیاد مذهبی در قدیم

حال و هوای اعیاد مذهبی در قدیم

12:55

این چند دقیقه مال شماست - 18 مرداد

این چند دقیقه مال شماست - 18 مرداد

03:35

کمک های مومنانه مردم درودزن

کمک های مومنانه مردم درودزن

07:35

این چند دقیقه مال شماست - 17 مرداد

این چند دقیقه مال شماست - 17 مرداد

03:01

دیگه وقتشه

دیگه وقتشه

03:35

حضرت یار

حضرت یار

03:35

واسونک شیرازی با حضور عروس و داماد

واسونک شیرازی با حضور عروس و داماد

07:35

رسم قدیمی دیدار با سادات در عید غدیر

رسم قدیمی دیدار با سادات در عید غدیر

03:35

تصاویر ارسالی شما به برنامه گمپ گلا

تصاویر ارسالی شما به برنامه گمپ گلا

03:35

گزارش بابا نبات از بیمارستان

گزارش بابا نبات از بیمارستان

03:35

ازدواج آسان آباده و اهدای خون جهرم

ازدواج آسان آباده و اهدای خون جهرم

06:35

 حیدر ای عشق و دلبرم

 حیدر ای عشق و دلبرم

03:35

این چند دقیقه مال شماست - 16 مرداد

این چند دقیقه مال شماست - 16 مرداد

03:35

سرود غدیر

سرود غدیر

03:35

شعر خوانی نوجوان شیرازی

شعر خوانی نوجوان شیرازی

01:35

شعر خوانی در وصف امام علی(ع)

شعر خوانی در وصف امام علی(ع)

01:15

عاشقان عید غدیر آمده است

عاشقان عید غدیر آمده است

02:35

برنامه های بنیاد غدیر در ایام کرونا

برنامه های بنیاد غدیر در ایام کرونا

04:35

 با نور علی دل به سیاهی ندهم

 با نور علی دل به سیاهی ندهم

03:35

دیگه وقتشه

دیگه وقتشه

03:35

خطبه غدیر

خطبه غدیر

09:17

همایش رهپویان غدیر فارس

همایش رهپویان غدیر فارس

11:30