سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: نازنین هنرپروران

تعداد: 4

ویژگی ها و مشکلات دوران نوجوانی

ویژگی ها و مشکلات دوران نوجوانی

41:03

استرس دانش آموزان

استرس دانش آموزان

39:46

موفقیت تحصیلی در فرزندان

موفقیت تحصیلی در فرزندان

40:30

ترس

ترس

39:32