تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: روانشناسی

تعداد: 47

راههای ایجاد شادی در خانواده

راههای ایجاد شادی در خانواده

12:35

راهکارهای پرورش فرزندان با شهامت

راهکارهای پرورش فرزندان با شهامت

14:35

اهمیت فرزندآوری

اهمیت فرزندآوری

10:55

تغییر افکار منفی

تغییر افکار منفی

14:35

همدلی در خانواده

همدلی در خانواده

12:55

مدیریت زمان

مدیریت زمان

12:35

تکنیک های بخشش

تکنیک های بخشش

11:35

راهکارهای بهبود روابط خانواده در ایام کرونا

راهکارهای بهبود روابط خانواده در ایام کرونا

03:35

مشکلات والدین و فرزندان

مشکلات والدین و فرزندان

18:43

همدلی با مبتلایان به کرونا 

همدلی با مبتلایان به کرونا 

02:35

تاثیر روانی پاندمی کرونا بر افراد جامعه 

تاثیر روانی پاندمی کرونا بر افراد جامعه 

03:35

تاثیر روزه بر سلامت روان  

تاثیر روزه بر سلامت روان  

03:35

این روزها با سالمندان چگونه برخورد کنیم؟

این روزها با سالمندان چگونه برخورد کنیم؟

01:50

نقش رسانه های اجتماعی درباره کرونا

نقش رسانه های اجتماعی درباره کرونا

01:06

مخاطرات چهارشنبه سوری کرونایی

مخاطرات چهارشنبه سوری کرونایی

18:31

شادی در خانه

شادی در خانه

16:16

تاثیر فضای مجازی در ارتباط همسران

تاثیر فضای مجازی در ارتباط همسران

15:52

فضای مجازی و کودکان

فضای مجازی و کودکان

19:50

برخورد با کودکان و نوجوانان

برخورد با کودکان و نوجوانان

24:00

پنهان کاری در ازدواج

پنهان کاری در ازدواج

15:34

مسئولیت پذیری در کودکان

مسئولیت پذیری در کودکان

19:45

هوش هیجانی

هوش هیجانی

22:45

تاثیر مقایسه افراد

تاثیر مقایسه افراد

13:00

همدلی در خانواده

همدلی در خانواده

15:51

رفتار های مخاطره آمیز

رفتار های مخاطره آمیز

13:17

یلدا و نگاه نو به زندگی

یلدا و نگاه نو به زندگی

17:06

ترس از پزشک در کودکان

ترس از پزشک در کودکان

14:29

بن بست دوسویه در روابط خانوادگی و بهداشت روان-قسمت دوم

بن بست دوسویه در روابط خانوادگی و بهداشت روان-قسمت دوم

14:30

استرس دانش آموزان

استرس دانش آموزان

39:46

چگونه استعداد خود را بشناسیم

چگونه استعداد خود را بشناسیم

11:26