سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: اجاقی

تعداد: 40

ادامه آموزش شال بافتنی

ادامه آموزش شال بافتنی

10:07

بافت لباس نوزاد

بافت لباس نوزاد

10:22

کلاه نوزاد

کلاه نوزاد

07:28

بلوز بافتنی

بلوز بافتنی

10:25

سبد حصیری

سبد حصیری

09:51

سبد بافی

سبد بافی

13:32

سوخته کاری

سوخته کاری

18:00

تبدیل سینی کهنه به نو

تبدیل سینی کهنه به نو

11:45

بافت سبد

بافت سبد

10:08

بافت پر طاووسی

بافت پر طاووسی

07:23

بافت اشارپ

بافت اشارپ

14:38

بافت دامن

بافت دامن

12:13

پتو نوزاد

پتو نوزاد

09:55

تقسیم بندی یقه

تقسیم بندی یقه

11:23

یقه حجاب بافت

یقه حجاب بافت

16:20

کت و کلاه بچگانه

کت و کلاه بچگانه

13:11

بافت پیراهن دخترانه

بافت پیراهن دخترانه

10:33

گره چینی

گره چینی

10:04

سوخته کاری

سوخته کاری

10:57

رومیزی قلاب دوزی-قسمت دوم

رومیزی قلاب دوزی-قسمت دوم

11:30

رومیزی قلاب دوزی-قسمت اول

رومیزی قلاب دوزی-قسمت اول

07:42

بافت سبد

بافت سبد

09:39

بافت سبد

بافت سبد

11:33

رومیزی سوخته کاری

رومیزی سوخته کاری

13:47

سوخته نگاری جعبه دستمال کاغذی

سوخته نگاری جعبه دستمال کاغذی

15:49

سوخته نگاری روی جانماز-قسمت دوم

سوخته نگاری روی جانماز-قسمت دوم

14:53

سوخته نگاری روی جانماز

سوخته نگاری روی جانماز

15:02

سوخته کاری

سوخته کاری

14:24

بافت جلیقه-قسمت دوم

بافت جلیقه-قسمت دوم

07:26

بافت جلیقه

بافت جلیقه

11:46