تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: فارس

تعداد: 73

هشدارهای آتش نشانی

هشدارهای آتش نشانی

بخش خبری -۲۶ اسفند

بخش خبری -۲۶ اسفند

10:36

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

06:13

عزاداری مردم فارس در روز عاشورا

عزاداری مردم فارس در روز عاشورا

11:46

صحبتهای جناب سرهنگ عبدالهاشم دهقانی رییس پلیس راه شمال فارس

صحبتهای جناب سرهنگ عبدالهاشم دهقانی رییس پلیس راه شمال فارس

تخت جمشید

تخت جمشید

04:29

استانداری فارس

استانداری فارس

46:11

دکتر عنایت اله رحیمی

دکتر عنایت اله رحیمی

38:25

حسین صادق عابدین-قسمت دوم

حسین صادق عابدین-قسمت دوم

01:04:43

حسین صادق عابدین

حسین صادق عابدین

57:29

بسکتبال بانوان

بسکتبال بانوان

07:50

ثبت محور ساسانی

ثبت محور ساسانی

40:35

نمایشگاه گردشگری پارس

نمایشگاه گردشگری پارس

12:21

سید محمد‌رضا رضازاده

سید محمد‌رضا رضازاده

56:09

هشتمین استاندار فارس-قسمت دوم

هشتمین استاندار فارس-قسمت دوم

59:19

عزاداری عاشورا در فارس

عزاداری عاشورا در فارس

11:11

تعزیه خوانی

تعزیه خوانی

01:30

کارنامه-حسین نقره کار شیرازی

کارنامه-حسین نقره کار شیرازی

55:43

واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی

واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی

38:28

مسئله خوانین در فارس

مسئله خوانین در فارس

01:01:15

صنایع کوچک و حمایت از کالای ایرانی

صنایع کوچک و حمایت از کالای ایرانی

12:30

کارنامه-علی دانش منفرد (دوره دوم)

کارنامه-علی دانش منفرد (دوره دوم)

53:40

کارنامه-علی دانش منفرد

کارنامه-علی دانش منفرد

50:19

گردشگری سلامت

گردشگری سلامت

00:59

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی

01:01:09

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

11:29

آش دوغ عشایر فارس

آش دوغ عشایر فارس

05:45

سرمایه‌گذاری در استان فارس 

سرمایه‌گذاری در استان فارس 

01:03:34

آیتم چه خبر

آیتم چه خبر

مبارزه با قاچاق کالا

مبارزه با قاچاق کالا

01:02:19