تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: بازیگر

تعداد: 42

نمایی از هنرمندی امین تاریخ بازیگر شیرازی

نمایی از هنرمندی امین تاریخ بازیگر شیرازی

05:35

خاطرات بازیگر شیرازی از مستند آینه داران

خاطرات بازیگر شیرازی از مستند آینه داران

01:35

خاطرات با مزه علیرضا خمسه از سربازی

خاطرات با مزه علیرضا خمسه از سربازی

02:55

ساخت کمدی در روزهای جنگ

ساخت کمدی در روزهای جنگ

04:35

سختی های گریم و دیالوگ مختارنامه

سختی های گریم و دیالوگ مختارنامه

04:35

ناگفته های محمد فیلی از روزی روزگاری

ناگفته های محمد فیلی از روزی روزگاری

04:35

مریم سعادت مهمان خوشاشیراز

مریم سعادت مهمان خوشاشیراز

06:26

ماجرای بازیگری سارا باقری

ماجرای بازیگری سارا باقری

03:35

مریم امیر جلالی در پشت صحنه

مریم امیر جلالی در پشت صحنه

02:55

گریه مریم امیرجلالی برای فتحعلی اویسی

گریه مریم امیرجلالی برای فتحعلی اویسی

01:35

ماجرای بازیگر شدن خانم امیرجلالی

ماجرای بازیگر شدن خانم امیرجلالی

03:35

خاطره استاد فقیه از شیوع حصبه در شیراز

خاطره استاد فقیه از شیوع حصبه در شیراز

01:35

 دیدگاه مردم به بازیگری نقش شمر

 دیدگاه مردم به بازیگری نقش شمر

03:35

شیرخواره حسین (ع) از دید شمر مختارنامه

شیرخواره حسین (ع) از دید شمر مختارنامه

02:35

تماس با مادر بازیگر معروف

تماس با مادر بازیگر معروف

03:35

جدیدترین سریال رامین ناصر نصیر

جدیدترین سریال رامین ناصر نصیر

01:35

ناگفته های بازیگر بچه مهندس 4

ناگفته های بازیگر بچه مهندس 4

06:55

خواستگاری سلیمه خانوم

خواستگاری سلیمه خانوم

03:35

افشای راز بازیگر مشهور 

افشای راز بازیگر مشهور 

03:35

گفتگوی شنیدنی بانوی کارآفرین و بازیگر مشهور

گفتگوی شنیدنی بانوی کارآفرین و بازیگر مشهور

03:35

ناگفته های رضا توکلی از سریال احضار

ناگفته های رضا توکلی از سریال احضار

01:35

چالش اولین های زوج هنری

چالش اولین های زوج هنری

01:55

حدس کلمات شیرازی

حدس کلمات شیرازی

05:35

ترس بازیگر معروف از موتور سواری

ترس بازیگر معروف از موتور سواری

03:35

شاخص ترین ویژگی ایرانی ها 

شاخص ترین ویژگی ایرانی ها 

01:35

خوانندگی بازیگر سریال یاور

خوانندگی بازیگر سریال یاور

02:55

علت تغییر بازیگران بچه مهندس

علت تغییر بازیگران بچه مهندس

03:35

شگفتانه بازیگر شیرازی در خوشا شیراز

شگفتانه بازیگر شیرازی در خوشا شیراز

03:35

حال و هوای استاد شهسواری در ایام کرونایی

حال و هوای استاد شهسواری در ایام کرونایی

03:35

مسابقه بازیگری

مسابقه بازیگری

01:35