سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: بحران آب

تعداد: 8

مشکلات آب سیدان

مشکلات آب سیدان

10:28

زعفران جایگزین کشت های پر آب

زعفران جایگزین کشت های پر آب

02:06

لزوم صرفه جویی در مصرف آب در شیوع کرونا

لزوم صرفه جویی در مصرف آب در شیوع کرونا

03:04

بحران آب را جدی بگیرید

بحران آب را جدی بگیرید

00:55

قطع آب در شیراز

قطع آب در شیراز

52:26

بحران آب

بحران آب

02:10

آب

آب

02:03