سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر عنایت اله رحیمی

تعداد: 29

پروژه های راهداری فارس

پروژه های راهداری فارس

05:35

اففتاح پروژه های عمرانی در هفته دولت

اففتاح پروژه های عمرانی در هفته دولت

04:32

طرح مسکن ملی در فارس

طرح مسکن ملی در فارس

05:08

اقدامات استانداری برای جهش تولید

اقدامات استانداری برای جهش تولید

01:38

ازدواج جوانان

ازدواج جوانان

06:36

توصیه ها و تمهیدات استاندار برای کنترل کرونا

توصیه ها و تمهیدات استاندار برای کنترل کرونا

05:35

آخرین وضعیت کرونا در فارس

آخرین وضعیت کرونا در فارس

03:35

آخرین وضعیت کرونا در فارس

آخرین وضعیت کرونا در فارس

03:35

زمان بازگشایی باغ ها و مجالس در استان

زمان بازگشایی باغ ها و مجالس در استان

03:35

امید آفرینی، رسالت خطیر روابط عمومی ها

امید آفرینی، رسالت خطیر روابط عمومی ها

03:35

رزمایش همدلی مددجویان

رزمایش همدلی مددجویان

04:55

دکتر رحیمی استاندار فارس

دکتر رحیمی استاندار فارس

04:50

بررسی عملکرد استان فارس در مدیریت کرونا

بررسی عملکرد استان فارس در مدیریت کرونا

04:00

سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان فارس

سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان فارس

01:37

افتتاح صنایع بزرگ پایه در فارس

افتتاح صنایع بزرگ پایه در فارس

02:04

بازسازی و زیباسازی محوطه آرامگاه شیخ اجل سعدی

بازسازی و زیباسازی محوطه آرامگاه شیخ اجل سعدی

00:58

اقدامات پیشگیرانه در استان فارس برای مقابله با کرونا

اقدامات پیشگیرانه در استان فارس برای مقابله با کرونا

02:09

اقدامات استان فارس برای پیشگیری و درمان کرونا

اقدامات استان فارس برای پیشگیری و درمان کرونا

01:15

تشدید نظارت بر حمل و نقل در فارس

تشدید نظارت بر حمل و نقل در فارس

04:55

وضعیت کرونا در فارس - 04 فروردین

وضعیت کرونا در فارس - 04 فروردین

02:55

پیام استاندار فارس

پیام استاندار فارس

05:28

پایش سلامت سرنشینان خودرو از کرونا

پایش سلامت سرنشینان خودرو از کرونا

11:53

تمهیدات استانداری برای مبارزه با کرونا

تمهیدات استانداری برای مبارزه با کرونا

51:12

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

10:35

فضای انتخاباتی فارس

فضای انتخاباتی فارس

46:10

گفت و گو با استاندار

گفت و گو با استاندار

57:27

استانداری در هفته دولت

استانداری در هفته دولت

23:09

توسعه استان فارس

توسعه استان فارس

53:21

دکتر عنایت اله رحیمی

دکتر عنایت اله رحیمی

38:25