حالت نمایش

کلمه کلیدی: ترکی

تعداد: 6

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

08:13

ترانه ترکی قشقایی

ترانه ترکی قشقایی

03:58

نماهنگ قشقایی

نماهنگ قشقایی

03:23

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

02:36

سمر زمین

سمر زمین

02:02

اجرای زنده ترانه ترکی توسط آقای بازیار

اجرای زنده ترانه ترکی توسط آقای بازیار

05:45