مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: ترکی

تعداد: 20

ایران من

ایران من

04:35

ترانه قشقایی

ترانه قشقایی

04:35

مَن و سَن

مَن و سَن

04:35

ایران

ایران

03:35

بایرام

بایرام

05:35

شعر خوانی به زبان ترکی

شعر خوانی به زبان ترکی

03:35

بایرام

بایرام

05:35

ایران پاره تنم

ایران پاره تنم

04:35

مداحی به زبان ترکی

مداحی به زبان ترکی

02:55

عزاداری عاشقان حسینی به زبان ترکی 

عزاداری عاشقان حسینی به زبان ترکی 

03:35

مداحی به زبان ترکی

مداحی به زبان ترکی

01:55

گلستانم ایران

گلستانم ایران

05:35

باقلوا استانبولی

باقلوا استانبولی

21:55

سنم ایران

سنم ایران

05:10

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

08:13

ترانه ترکی قشقایی

ترانه ترکی قشقایی

03:58

نماهنگ قشقایی

نماهنگ قشقایی

03:23

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

02:36

سمر زمین

سمر زمین

02:02

اجرای زنده ترانه ترکی توسط آقای بازیار

اجرای زنده ترانه ترکی توسط آقای بازیار

05:45