سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: صنایع دستی

تعداد: 14

ساخت آیینه سنتی

ساخت آیینه سنتی

08:05

صنایع دستی استان فارس

صنایع دستی استان فارس

03:46

خاتم شیراز رو از چی درست می کنند؟ 

خاتم شیراز رو از چی درست می کنند؟ 

03:35

دواتگری

دواتگری

05:42

هنرهای دستی بانوان خرامه ای

هنرهای دستی بانوان خرامه ای

07:48

معرفی صنایع دستی سروستان

معرفی صنایع دستی سروستان

08:32

ادامه خاتم کاری رحل قرآن

ادامه خاتم کاری رحل قرآن

14:17

سپیدان

سپیدان

19:56

مگنت یخچالی

مگنت یخچالی

06:19

بافت سبد

بافت سبد

12:25

صنایع دستی

صنایع دستی

54:10

روز جهانی صنایع دستی

روز جهانی صنایع دستی

11:29

بوریا بافی

بوریا بافی

05:41

نمایش طنز با موضوع صنایع دستی

نمایش طنز با موضوع صنایع دستی

09:24