مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکلمه

تعداد: 11

ایران پاره تنم

ایران پاره تنم

04:35

دکلمه زیبا در وصف مادر 

دکلمه زیبا در وصف مادر 

01:35

دکلمه خوانی ویژه دهه فجر 

دکلمه خوانی ویژه دهه فجر 

03:35

دکلمه خوانی ویژه دهه فجر 

دکلمه خوانی ویژه دهه فجر 

01:35

حافظ خوانی دختر شیرازی

حافظ خوانی دختر شیرازی

01:35

دکلمه خوانی نوجوان شیرازی در وصف امام خمینی(ره)

دکلمه خوانی نوجوان شیرازی در وصف امام خمینی(ره)

03:35

دکلمه خوانی بانوی شیرازی

دکلمه خوانی بانوی شیرازی

02:15

دکلمه خوانی نوجوان شیرازی

دکلمه خوانی نوجوان شیرازی

04:15

از قرآن پاره پاره بر نیزه چه باید گفت

از قرآن پاره پاره بر نیزه چه باید گفت

02:06

دکلمه

دکلمه

02:48

غزل و صبا

غزل و صبا

03:16